O mně

Narodila jsem se v roce 1981 v Nymburku, v době kdy oba mí rodiče studovali vysokou školu.  Několik dalších let jsem žila v Tachově, kde se také narodila má mladší sestra, nyní absolventka Duncan Center a matka dvou dětí. V součastné době žiji v Praze.

Absolvovala jsem Husitskou teologickou fakultu, obor husitská teologie v kombinaci se psychosociálními studii  (téma diplomové práce: Dodržování lidských práv v péči o seniory v České republice).

Od roku 2000 se věnuji teoreticky i prakticky práci se seniory. Zpočátku jako pracovník v přímé péči, později jako sociální pracovnice, v součastné době pracuji jako arteterpeut.

Ve volném čase se věnuji outdoorovým aktivitám a celoživotnímu vzdělávání.

Kontakt: ruthova.githa@gmail.com