Senioři

Literatura k problematice seniorů

Posted on Srp 22, 2012 in Senioři | 0 comments

Protože o teorii k problematice stárnutí, stáří a práce se seniory bylo napsáno mnoho, přikládám seznam  několik vybraných knih, článků, výzkumů apod.:   Critical issues for future social work practice with aging persons. New York: Columbia University Press, 1999. DRAGOMIRECKÁ,E., ŠELEPOVÁ, P. 2004. „Kvalita života u seniorů – mezinárodní výzkum.“ Pp. 91-101 in HNILICOVÁ, H. (ed.) Kvalita života. Sborník příspěvků z konference, konané dne 25.10 2004 v Třeboni. Kostelec nad Černými lesy: Institut zdravotní poitiky a ekonomiky. GLOSOVÁ, Dagmar: Bydlení pro seniory. Brno : ERA, c 2006. HAŠKOVCOVÁ, H.: Fenomén stáří....

Read More