Artefiletika v praxi

Expresivně – tvořivý program pro duševní zdraví

Posted on Bře 7, 2014 in Artefiletika v praxi | 0 comments

PhDr. Kamila Laudová (nar. 1965) vystudovala psychologii na FF UK, výcvik SUR, dramaterapie a expresivní terapie. V současné době pracuje jako psycholog v nestátním zdravotnickém zařízení. Mgr. Gíta Ruthová (nar. 1981) vystudovala teologii na HTF UK, absolvovala sebezkušenostní výcvik v arteterapii – artefiletice. V současné době pracuje jako sociální pracovnice.   Parkinsonova nemoc (dále jen PN) je neurodegenerativní onemocnění, které je chronické, nevyléčitelné a invalidizující. Řadí se do skupiny nemocí charakteristické motorickými systémovými poruchami. Příčinou je odumíráním buněk tvořících dopamin...

Read More

Já v barvě

Posted on Lis 3, 2012 in Artefiletika v praxi, Top | 0 comments

Já v barvě

Barva je fenomén, s kterým se setkáváme v průběhu celého života. Některé barvy na nás působí pozitivně, jiné naopak negativně. Vlivem barev na člověka se zabýval již Robert Gepard, který například zjistil, že modrá barva působí na většinu lidí uklidňujícím účinkem. O několik let dříve získal Nils Finsen (http://de.wikipedia.org/wiki/Niels_Ryberg_Finsen ) Nobelovu cenu za důkaz, že barevné chvění procházející lidským tělem, v něm vyvolává reakci. Každý tedy máme svou škálu barev, kterou máme rádi a která nás svým způsobem definuje. Těmito barvami se obklopujeme, ať již při zařizování bytu nebo při...

Read More

Štěstíčka

Posted on Srp 22, 2012 in Artefiletika v praxi, Top | 0 comments

Štěstíčka

S touto technikou pracuje Miloslav Huptych (www.huptych.cz), jehož koláže můžete znát z přebalů knih nakladatelství Portál. Tato práce používá jako výtvarnou techniku koláž. Ta, z pohledu slovníku cizích slov, představuje „techniku vylepování různých materiálů do plochy obrazu“ nebo „výtvarné dílo pomocí této techniky stvořené“. Pro podrobnější seznámení odkazuji na: Bakala, J.: Výtvarné umění. Výkladový slovník. Praha: Academia, 2012 Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 – 2000, 5. díl. Ostrava: Nakladatelství Chagall, 2000 Huptych M.: Dějiny koláže a využití koláže v arteterapii:...

Read More

Karkulky

Posted on Srp 21, 2012 in Artefiletika v praxi, Top | 0 comments

Karkulky

Tuto techniku používám jako „hru s barvou“, jedním z jejích cílů je, aby si členové skupiny uvědomili, nakolik je působení jedné barvy mezi členy shodné a nakolik odlišné. Její variabilita je ale velmi široká a de facto záleží jen na vás, jak ji využijete, resp. jaký si stanovíte cíl pro práci s ní. Téma pohádek je velmi zajímavé a jistě se k němu blíže vrátím v dalším z příspěvků. Pokud byste se tomoto tématu chtěli věnovat odborně, doporučuji: Aeppli E.: Psychologie snu. Sagittarius, Praha 1995. Bettelheim B.: Za tajemstvím pohádek. Nakl. Lidové noviny, Praha 2000. Berne E.: Co řeknete až pozdravíte....

Read More

Růže

Posted on Srp 17, 2012 in Artefiletika v praxi, Top | 0 comments

Růže

Růže má při této práci podobný význam jako známější, možná až zprofanovaný, baumtest Karla Kocha, HTP test a podobně. Jde tedy o projektivní techniku, při níž se růže stává obrazem nás samých. Protože ale stále zůstávám na poli artefiletiky, nebylo mým cílem kresbu psychoterapeuticky vyhodnocovat, ale nechala jsem členy skupiny, aby oni sami o své růži povídali. Pokud máte zájem o bližší seznámení s projektivními technikami, doporučuji například: Altman, Z.: Test stromu. Praha: Pražská pedagogicko-psychologická poradna 1998 Buck, J. N.:  House – Tree – Person projective drawing technique. Manual and interpretive...

Read More

Posilování kognitivních funkcí

Posted on Srp 11, 2012 in Artefiletika v praxi, Top | 0 comments

Posilování kognitivních funkcí

Toto setkání se skládalo z několika činností, pro které mě nenapadlo žádné jednotné pojmenování, proto jeho název označuje obsah činnosti, a ne téma. Jako host přišla sociální pracovnice, čímž vznikla zajímavá interakce nejen mezi seniory samými, ale i mezi generacemi. Zadání: (1) Vezměte si nějakou barvu, třeba tu, kterou máte rádi. (2) Zavřete oči a pokuste se namalovat nějaký tvar. Je čistě na vás, jak to uděláte (pomalovat stůl nevadí, to se dá odstranit). De facto jde o automatickou kresbu. (3) Prohlédněte si, co vám vzniklo, a snažte se mezi čárami najít nové tvary; můžete je domalovávat či vybarvovat. (4)...

Read More