Artefiletika

Expresivně – tvořivý program pro duševní zdraví

Posted on Bře 7, 2014 in Artefiletika v praxi | 0 comments

PhDr. Kamila Laudová (nar. 1965) vystudovala psychologii na FF UK, výcvik SUR, dramaterapie a expresivní terapie. V současné době pracuje jako psycholog v nestátním zdravotnickém zařízení. Mgr. Gíta Ruthová (nar. 1981) vystudovala teologii na HTF UK, absolvovala sebezkušenostní výcvik v arteterapii – artefiletice. V současné době pracuje jako sociální pracovnice.   Parkinsonova nemoc (dále jen PN) je neurodegenerativní onemocnění, které je chronické, nevyléčitelné a invalidizující. Řadí se do skupiny nemocí charakteristické motorickými systémovými poruchami. Příčinou je odumíráním buněk tvořících dopamin...

Read More

Já v barvě

Posted on Lis 3, 2012 in Artefiletika v praxi, Top | 0 comments

Já v barvě

Barva je fenomén, s kterým se setkáváme v průběhu celého života. Některé barvy na nás působí pozitivně, jiné naopak negativně. Vlivem barev na člověka se zabýval již Robert Gepard, který například zjistil, že modrá barva působí na většinu lidí uklidňujícím účinkem. O několik let dříve získal Nils Finsen (http://de.wikipedia.org/wiki/Niels_Ryberg_Finsen ) Nobelovu cenu za důkaz, že barevné chvění procházející lidským tělem, v něm vyvolává reakci. Každý tedy máme svou škálu barev, kterou máme rádi a která nás svým způsobem definuje. Těmito barvami se obklopujeme, ať již při zařizování bytu nebo při...

Read More

Jak se učí arteterapie/artefiletika na českých vysokých školách?

Posted on Říj 29, 2012 in Teorie artefiletiky | 0 comments

Jak se učí arteterapie/artefiletika na českých vysokých školách?

Ve své praxi se často setkávám s tím, že lidé pracující v pomáhajících profesích používají odbornou terminologii dle svého vlastního uvážení nebo podle nějakých zažitých vzorců, jejichž původ jsem se pokoušela vypátrat, nicméně neúspěšně. Muzikoterapie je vše, co se alespoň trochu dotýká hudby nebo vyluzování zvuků a tónů. Dramaterapie je jak chození do divadla, tak různé exhibicionistické experimenty, často pod vedením kreativního pracovníka – „terapeuta“. Velmi oblíbená je arteterapie, pod kterou se skrývá vše od rukodělných dílen až po pseudopokusy všeho druhu, které často nejsou ničím jiným...

Read More

Vývoj dětské kresby – postava

Posted on Srp 30, 2012 in Artefiletika, Top | 0 comments

Vývoj dětské kresby – postava

Samostatným tématem je vývoj postavy v dětské kresbě. Již proto, že vnímání dítěte je antropocentrické. Proto se mu v následujícím textu věnuji podrobněji. Na začátek je nutné si uvědomit, že první grafické podoby člověka se odvíjí od dotekové, pohybové a pocitové zkušenosti. Teprve později přibývá na významu zraková zkušenost. A i u ní je nutné si uvědomit, že dítě vnímá své okolí jinak, již např. proto, že je prostě fyzicky menší. Kresba, jakožto i kresba postavy je analogická se schopností dítěte vnímat svět, proto podobu ovlivňuje: vnímání, jemná motorika, nadání dítěte, podpora okolí...

Read More

Vývoj dětské kresby

Posted on Srp 30, 2012 in Teorie artefiletiky, Top | 0 comments

Vývoj dětské kresby

Motto: Důležitá je především individualita dítěte a motivace k tvorbě Kresba: odráží osobnost dítěte, vývojovou úroveň jeho vnímání, charakterové, věkové a individuální zvláštnosti dítěte prochází tzv. stadiálním vývojem kresby dětí stejného věku se podobají je ovlivněn : náročností a vhodností úkolu rozdíly v psychice dítěte schopností tvořit vzniká z důvodu  seberealizace, radosti ze hry, snahy něco napodobit kresbou vzniká kolem 2. roku věku dítěte podobně jako řeč   1. období ČÁRANIC tj. první výtvarné projevy dítěte, vznikají z radosti z pohybu zanechávání vlastní stopy (čáry,...

Read More

Štěstíčka

Posted on Srp 22, 2012 in Artefiletika v praxi, Top | 0 comments

Štěstíčka

S touto technikou pracuje Miloslav Huptych (www.huptych.cz), jehož koláže můžete znát z přebalů knih nakladatelství Portál. Tato práce používá jako výtvarnou techniku koláž. Ta, z pohledu slovníku cizích slov, představuje „techniku vylepování různých materiálů do plochy obrazu“ nebo „výtvarné dílo pomocí této techniky stvořené“. Pro podrobnější seznámení odkazuji na: Bakala, J.: Výtvarné umění. Výkladový slovník. Praha: Academia, 2012 Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 – 2000, 5. díl. Ostrava: Nakladatelství Chagall, 2000 Huptych M.: Dějiny koláže a využití koláže v arteterapii:...

Read More