Blog

Expresivně – tvořivý program pro duševní zdraví

Posted by on Bře 7, 2014 in Artefiletika v praxi | 0 comments

PhDr. Kamila Laudová (nar. 1965) vystudovala psychologii na FF UK, výcvik SUR, dramaterapie a expresivní terapie. V současné době pracuje jako psycholog v nestátním zdravotnickém zařízení. Mgr. Gíta Ruthová (nar. 1981) vystudovala teologii na HTF UK, absolvovala sebezkušenostní výcvik v arteterapii – artefiletice. V současné době pracuje jako sociální pracovnice.   Parkinsonova nemoc (dále jen PN) je neurodegenerativní onemocnění, které je chronické, nevyléčitelné a invalidizující. Řadí se do...

read more

Já v barvě

Posted by on Lis 3, 2012 in Artefiletika v praxi, Top | 0 comments

Já v barvě

Barva je fenomén, s kterým se setkáváme v průběhu celého života. Některé barvy na nás působí pozitivně, jiné naopak negativně. Vlivem barev na člověka se zabýval již Robert Gepard, který například zjistil, že modrá barva působí na většinu lidí uklidňujícím účinkem. O několik let dříve získal Nils Finsen (http://de.wikipedia.org/wiki/Niels_Ryberg_Finsen ) Nobelovu cenu za důkaz, že barevné chvění procházející lidským tělem, v něm vyvolává reakci. Každý tedy máme svou škálu barev,...

read more

Jak se učí arteterapie/artefiletika na českých vysokých školách?

Posted by on Říj 29, 2012 in Teorie artefiletiky | 0 comments

Jak se učí arteterapie/artefiletika na českých vysokých školách?

Ve své praxi se často setkávám s tím, že lidé pracující v pomáhajících profesích používají odbornou terminologii dle svého vlastního uvážení nebo podle nějakých zažitých vzorců, jejichž původ jsem se pokoušela vypátrat, nicméně neúspěšně. Muzikoterapie je vše, co se alespoň trochu dotýká hudby nebo vyluzování zvuků a tónů. Dramaterapie je jak chození do divadla, tak různé exhibicionistické experimenty, často pod vedením kreativního pracovníka – „terapeuta“. Velmi oblíbená je...

read more

Vývoj dětské kresby – postava

Posted by on Srp 30, 2012 in Artefiletika, Top | 0 comments

Vývoj dětské kresby – postava

Samostatným tématem je vývoj postavy v dětské kresbě. Již proto, že vnímání dítěte je antropocentrické. Proto se mu v následujícím textu věnuji podrobněji. Na začátek je nutné si uvědomit, že první grafické podoby člověka se odvíjí od dotekové, pohybové a pocitové zkušenosti. Teprve později přibývá na významu zraková zkušenost. A i u ní je nutné si uvědomit, že dítě vnímá své okolí jinak, již např. proto, že je prostě fyzicky menší. Kresba, jakožto i kresba postavy je analogická se...

read more

Vývoj dětské kresby

Posted by on Srp 30, 2012 in Teorie artefiletiky, Top | 0 comments

Vývoj dětské kresby

Motto: Důležitá je především individualita dítěte a motivace k tvorbě Kresba: odráží osobnost dítěte, vývojovou úroveň jeho vnímání, charakterové, věkové a individuální zvláštnosti dítěte prochází tzv. stadiálním vývojem kresby dětí stejného věku se podobají je ovlivněn : náročností a vhodností úkolu rozdíly v psychice dítěte schopností tvořit vzniká z důvodu  seberealizace, radosti ze hry, snahy něco napodobit kresbou vzniká kolem 2. roku věku dítěte podobně jako řeč   1....

read more

Literatura k problematice seniorů

Posted by on Srp 22, 2012 in Senioři | 0 comments

Protože o teorii k problematice stárnutí, stáří a práce se seniory bylo napsáno mnoho, přikládám seznam  několik vybraných knih, článků, výzkumů apod.:   Critical issues for future social work practice with aging persons. New York: Columbia University Press, 1999. DRAGOMIRECKÁ,E., ŠELEPOVÁ, P. 2004. „Kvalita života u seniorů – mezinárodní výzkum.“ Pp. 91-101 in HNILICOVÁ, H. (ed.) Kvalita života. Sborník příspěvků z konference, konané dne 25.10 2004 v Třeboni. Kostelec nad Černými lesy: Institut...

read more

Štěstíčka

Posted by on Srp 22, 2012 in Artefiletika v praxi, Top | 0 comments

Štěstíčka

S touto technikou pracuje Miloslav Huptych (www.huptych.cz), jehož koláže můžete znát z přebalů knih nakladatelství Portál. Tato práce používá jako výtvarnou techniku koláž. Ta, z pohledu slovníku cizích slov, představuje „techniku vylepování různých materiálů do plochy obrazu“ nebo „výtvarné dílo pomocí této techniky stvořené“. Pro podrobnější seznámení odkazuji na: Bakala, J.: Výtvarné umění. Výkladový slovník. Praha: Academia, 2012 Slovník českých a slovenských výtvarných...

read more

Karkulky

Posted by on Srp 21, 2012 in Artefiletika v praxi, Top | 0 comments

Karkulky

Tuto techniku používám jako „hru s barvou“, jedním z jejích cílů je, aby si členové skupiny uvědomili, nakolik je působení jedné barvy mezi členy shodné a nakolik odlišné. Její variabilita je ale velmi široká a de facto záleží jen na vás, jak ji využijete, resp. jaký si stanovíte cíl pro práci s ní. Téma pohádek je velmi zajímavé a jistě se k němu blíže vrátím v dalším z příspěvků. Pokud byste se tomoto tématu chtěli věnovat odborně, doporučuji: Aeppli E.: Psychologie snu....

read more

Růže

Posted by on Srp 17, 2012 in Artefiletika v praxi, Top | 0 comments

Růže

Růže má při této práci podobný význam jako známější, možná až zprofanovaný, baumtest Karla Kocha, HTP test a podobně. Jde tedy o projektivní techniku, při níž se růže stává obrazem nás samých. Protože ale stále zůstávám na poli artefiletiky, nebylo mým cílem kresbu psychoterapeuticky vyhodnocovat, ale nechala jsem členy skupiny, aby oni sami o své růži povídali. Pokud máte zájem o bližší seznámení s projektivními technikami, doporučuji například: Altman, Z.: Test stromu. Praha: Pražská...

read more

Posilování kognitivních funkcí

Posted by on Srp 11, 2012 in Artefiletika v praxi, Top | 0 comments

Posilování kognitivních funkcí

Toto setkání se skládalo z několika činností, pro které mě nenapadlo žádné jednotné pojmenování, proto jeho název označuje obsah činnosti, a ne téma. Jako host přišla sociální pracovnice, čímž vznikla zajímavá interakce nejen mezi seniory samými, ale i mezi generacemi. Zadání: (1) Vezměte si nějakou barvu, třeba tu, kterou máte rádi. (2) Zavřete oči a pokuste se namalovat nějaký tvar. Je čistě na vás, jak to uděláte (pomalovat stůl nevadí, to se dá odstranit). De facto jde o automatickou...

read more