Autor

  Githa Ruthová (* 1981). Problematice seniorů se věnuji teoreticky i prakticky od r. 2000. Mou odbornou profilací je zavedení artefiletiky jako metody práce s nimi.