Já v barvě

Posted on Lis 3, 2012 in Artefiletika v praxi, Top | 0 comments

Já v barvě

Barva je fenomén, s kterým se setkáváme v průběhu celého života. Některé barvy na nás působí pozitivně, jiné naopak negativně. Vlivem barev na člověka se zabýval již Robert Gepard, který například zjistil, že modrá barva působí na většinu lidí uklidňujícím účinkem. O několik let dříve získal Nils Finsen (http://de.wikipedia.org/wiki/Niels_Ryberg_Finsen ) Nobelovu cenu za důkaz, že barevné chvění procházející lidským tělem, v něm vyvolává reakci.

Každý tedy máme svou škálu barev, kterou máme rádi a která nás svým způsobem definuje. Těmito barvami se obklopujeme, ať již při zařizování bytu nebo při výběru oblečení. Tyto barvy a jejich odstíny jsou naší určitou vizitkou, jejímž prostřednictvím vysíláme do okolí signály (např. přízeň k nějakému hnutí).

Na druhou stranu skrze své barevné pole vnímáme i ostatní kolem nás. Určité sympatie si u nás může druhý získat nejen tím, jak vypadá, jak se tváří či jaké má názory, ale i tím, jaké barvy preferuje nebo jaké barvy mu sami (podvědomě) přisuzujeme.

Ačkoliv existuje mnoho výkladových rámců, já preferuji fenomenologické pojetí barev. Na této modalitě je také postaveno „Já v barvě“.

 

K fenoménu barvy, barevnosti a výkladku barev doporučuji například:

Alan Jančovič: Vnímání barev. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2005. Vedoucí práce RNDr. Jindřiška Svobodová, Ph.D.

Dostupné na:  http://www.ped.muni.cz/wphy/publikace/Jancovic1.html

José M. Parramón: Teorie barev. Praha: Svojtka a Vašut, 2002

Teorie barev. Dostupné na: http://www.dejinyumeni.czweb.org/texty_navic/teorie_barvy.pdf

Barvy v reklamě a jak s nimi pracovat [online]. Dostupné na: http://www.mediaguru.cz/2012/01/barvy-v-reklame-a-jak-s-nimi-pracovat/

Máte-li chuť a čas můžete si udělat test „Působení barev na psychiku člověka“ J. Dostupné na: http://www.psychotesty-online.cz/psychotesty/psychotest_online_pusobeni_barev_na_psychiku_jedince_test_barev.html

 

Cílem této hry je uvědomění si preferovaných barev a konfrontace s tím, v jakých barvách mě vnímá okolí. Setkání se zúčastnilo 5 seniorů. Všichni dochází pravidelně, a tak mají již o artefiletické práci určitou představu.

Škálu barev, se kterými se pracuje, lze vytvořit pomocí barevných papírů, které můžete libovolně upravit. Já jsem si ji vytvořila rozstříháním vzorníků barev. Ty nejenže zahrnují všechny primární, sekundární a komplementární barvy, ale také jejich odstíny.

 

  1. jeden ze skupiny zavře oči a ostatní mu vyberou barvu, která jej podle nich symbolizuje, ta je zatím uschována, následuje ho další
  2. každý si vybere 4 barvy (odvíjí se od počtu osob v dané skupině), které jsou mu sympatické, vhodnější je pracovat intuitivně
  3. obě škály barev rozložit vedle sebe
  4. reflexe
  5. vytvoření portrétu tak, aby byly použity všechny varvy, jak tedy vlastní, tak darované
  6. reflexe
  7. krátké cvičení asociací na barvy

 

Na začátku práce jsem vysypala všechny barevné kartičky. Skupina je ihned začala otáčet (rubová strana je bílá), aby si mohli barvy prohlédnout. Ze zkušenosti v práci se seniory vím, že mají barvy rádi, zejména teplé a intenzivní (ačkoliv na oblečení volí spíše tlumené). Chvíli si je všechny prohlíželi a těšili se, co s nimi budou dělat. Po první instrukci jsem jim dala vybrat, kdo chce začít, většinou se v takovou chvíli po sobě otáčejí a moc se jim začínat nechce, nyní zavřeli oči dvě. Postupně tedy vybrali barvy pro své kolegy, které já jsem otočila a uschovala u sebe. S obdobným nadšením si vybrali i vlastní barvy (2).

Poté, co si vybrali „své“ barvy, jsem jim dala ty, které jim přiřadili ostatní ze skupiny. Rozložili si je vedle sebe na bílý papír (3). Pak byl časový prostor pro to, aby si mohli obě skupiny barev porovnat a reflektovat je. Zaměřili jsme se na to, nakolik jsou si „vlastní“ a „darované“ barvy podobné, proč si myslí, že dostali právě takové, zda se jim líbí „darované“ barvy ….

Dalším krokem bylo sestavení autoportrétu. Tato instrukce je zpočátku polekala, doptávali se, jak to mají udělat, co mohou použít, zda musí portrét být ze všech barev apod. Přes počáteční rozpaky vznikli velmi zajímavé a kreativní autoportréty (5).

V reflexi (6) se mi velmi líbila interakce mezi dvěma zúčastněnými: A:„To jsem tomu ale dala…“ B: „Vždyť je to jen legrace“ – v tu chvíli jsem měla poprvé pocit, že senioři z této skupiny pochopili, že nejde o výtvarný projev, který budeme posléze hodnotit, ale že se mají především uvolnit a příjemně strávit čas.

Na závěr jsme trochu procvičili kognitivní funkce tím, že ke každé barvě měla být přiřazena asociace (7). Když jsme si upřesnili zadání, nikdo ze skupiny s tím neměl problém.

 

Seniorka si ho sama nazvala „Já za mlada“. Barvy, které dostala, se jí líbily, ačkoliv sama by si je nezvolila, a ostatních se ptala, proč jí je vybrali. Jedna ze skupiny odpověděla, že má v takové barvě tričko, tak si myslela, že tuto barvu preferuje.

Asociace: růžová = jemnost, něha; černá = smutek; oranžová = veselí, bohatství; zelená = jaro; fialová = zármutek, samota; žlutá = světlo, jasno, slunce; modrá = síla. Tato seniorka nepracovala s jednotlivými odstíny, přiřadila by jim stejné vlastnosti. Myslím, že všichni ve skupině byli již unaveni a nechtělo se jim nad tím příliš přemýšlet. Jak uvádí vývojová psychologie, s postupujícím věkem klesá schopnost udržet pozornost v čase. Jako optimální délku pro setkání se mi osvědčilo 60 min.

 

Tato seniorka byla potěšena barvami, které dostala, zejména proto, že šlo o barvy intenzivní a veselé – přesně takové, jak se ten den cítila. Z počátku jí nebylo jasné, jak má portrét vytvořit, když barvy neodpovídají fyziologii těla. Nakonec byla pouze „zklamána“, že nemůže do barevných tvarů domalovávat. Tuto skutečnost jsem naopak přijala jako velmi pozitivní vedlejší efekt a skupinu motivovala, aby co nejvíce pracovali s detaily nebo naopak udělali spíše schématický portrét (abstraktní by byl nad jejich možnosti a dovednosti).

Asociace: rudá (rudou viděla v ústech, které jsou spíše ale lila, později se ukázalo, že seniorka trpí onemocněním očí a snižuje se tak její kompetence vnímat barvy)= růže; modrá = moře; žlutá = slunce; zelená = tráva; bílá = blůzka. Opět nepracovala s odstíny, na můj dotaz odpověděla, že vnímá odstíny, ale např. každá žlutá jí asociuje slunce.

 

Seniorku překvapila paleta barev, které jí ostatní vybrali. Sama si zvolila barvy spíše nevýrazné. „Nechce se prosazovat, chce se spíše držet při zemi. Nemá ráda výrazné barvy.“ Pracovalo se jí dobře, přesto má pocit, že se jí portrét nepovedl a její asociace jsou hloupé.

Asociace: modrá = oči; zelená = tráva; rudá = růže; růžová = písnička; tmavě modrá = nebe

 

Práce pro tuto seniorku byla také příjemná, nejvíce jí bavilo očekávání, jaké barvy pro ni zvolí ostatní, a vytváření portrétu (jak je z něho patrné, ráda pracuje s detaily a snaží se ve své tvorbě odlišovat od ostatních). Protože ale nechtěla příliš experimentovat, tak barvy, které neodpovídají lidské fyziologii, využila na doplňky.

Asociace: žlutá = slunce; modrá = nebe; tmavší modrá = moře; růžová = červánky; tmavě růžová = růže; zelená = zahrady; fialová = fialky

 

Tato seniorka byla nadšená z techniky, neustále opakovala, jak by to bylo dobré pro děti, že by si z toho mohli sestavovat barevná autíčka a vláčky. Sama pro sebe v tom nespatřuje význam. Barvy pro druhé i pro sebe vybírala podle aktuálního oblečení, takže jí nakonec překvapilo, podle jakého klíče volili barvy ostatní. Práce na portrétu jí přišla divná. Nezačala pracovat, dokud neměli ostatní ze skupiny již něco vytvořené, teprve potom začala skládat svůj obraz, ale obsesivně se neustále vracela k tomu, jak by toto bylo dobré pro práci s dětmi.

Asociace: modrá = moře, řeky; zelená = příroda; fialová = karneval; červená = růže; světle šedá = hory, sníh. Během práce vyšlo najevo, že má problémy s rozeznáváním barev. Zřejmě jde o nějakou degenerativní změnu, protože dříve pracovala v oblasti textilního designu, z čehož předpokládám, že s barvami neměla problémy. I když se to nevylučuje.

 

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>