Vývoj dětské kresby

Posted on Srp 30, 2012 in Teorie artefiletiky, Top | 0 comments

Vývoj dětské kresby

Motto: Důležitá je především individualita dítěte a motivace k tvorbě

Kresba:

  • odráží osobnost dítěte, vývojovou úroveň jeho vnímání, charakterové, věkové a individuální zvláštnosti dítěte
  • prochází tzv. stadiálním vývojem kresby dětí stejného věku se podobají
  • je ovlivněn : náročností a vhodností úkolu rozdíly v psychice dítěte schopností tvořit
  • vzniká z důvodu  seberealizace, radosti ze hry, snahy něco napodobit kresbou
  • vzniká kolem 2. roku věku dítěte podobně jako řeč

 

1. období ČÁRANIC tj. první výtvarné projevy dítěte, vznikají z

  • radosti z pohybu
  • zanechávání vlastní stopy (čáry, skvrny, otisku, tvaru)
  • hry s materiálem

 

1.1. BEZOBSAŽNÉ ČÁRANICE  (kolem 2 let) neznázorňují konkrétní věci a nemají žádný věcný význam, jde především o onu radost z pohybu, který vychází z ramene (kyvadlové a bodavé čáranice), později je pohyb přenesen do lokte (čáry vodorovné, svislé, křížené), zápěstí a nakonec se přidají í prsty (klubíčka, ovály, spirály). Zpočátku překračuje formát papíru, později se usměrní

V tomto období se, mimo jiného, vyvíjí  grafická připravenost dítěte.

1.2. ASOCIATIVNÍ ČÁRANICE výpověď dítěte o kresbě se mění dle toho, na co dítě myslí. Tatáž kresba znamená tedy více věcí a má více významů (např. spletená čára může had, voda, vycházka nebo maminka).

Houby.

 

1.3. OBSAŽNÉ POJMENOVANÉ ČÁRANICE (mezi 2. a 3. rokem) dítě je již dopředu schopno říci, co nakreslí, avšak podobnost mezi kresbou a věcí je spíše náhodná

 Sluníčko a myška.

2. období NAIVNÍHO REALISMU (předškolní věk) dítě naivně kreslí, spíše to co ví, co ho upoutalo, než to, co vidí → období vrcholící fantazie, které je často spojeno s bezúčelovým lhaním.

Dítě kreslí: lidi (postavu), urbanistické kresby, přírodu …. Pojetí předmětu se neřídí skutečností ani pravidly perspektivy ale znaky. Můžeme tak mluvit o znakové kresbě → dítě používá jednoduché označení pro určitou věc, to je mnohdy mnohoznačné,tvarově redukované, dodržuje svislost, souměrnost, kulatost a souvisí se světem dítěte.

Typickým znakem této kresby je ustálená barevnost (např. zelená = tráva, slunce = žluté). Dítě začíná mít postupně  zájem o tvar (př. kulatá= hlava, jablko, slunce).

Dítě shrnuje podstatné rysy zobrazované věci a k tomu využívá různých prostředků: transparence, výtvarného vyprávění, deformace předmětů, překlápění …

 Pán s brýlemi.

3. období REALISMU

3.1. mladší školní věk: dítě kreslí, co vidí. Kreslí podle modelu, dokáže kopírovat předlohu.

Kolem 8. roku se snaží kreslit vše, co vidí, do nejmenšího detailu. Kresba je často detaily až přehlcená (např. loď s hřebíky, princezna se spoustou šperků, pokoj s detailně vypracovanými tapetami). Začíná se objevovat snaha o vyjádření pohybu a vztahů

Vánoce s rodinou.

3.2. starší školní věk (do 12ti let)  vývoj dětské kresby končí, ztrácí se přirozený spontánní projev a mění se v uvědomělý projev, dítě už ví, že jeho kresba není vždy správná, ale nedokáže ji napravit. Z vlastní zkušenosti vím, že zde je důležitá role člověka, s nímž se setkáváte, v souvislosti se svým výtvarným projevem. Špatná zkušenost v tomto období často vede k tomu, že si lidé, po zbytek života myslí, že neumí kreslit.

 Delfíni.

 

K tomuto tématu doporučuji například:

Bednářová, J.; Šmardová, V.: Rozvoj grafomotoriky: Jak rozvíjet kreslení a psaní. Brno: Computer Press,a.s., 2006.
Davido, R.: Kresba jako nástroj poznání dítěte. Dětská kresba z pohledu psychologie. Portál, Praha 2001.
Kucharská, A.: Výtvarné projevy v předškolním věku. Informatorium (časopis), roč. 8, č. 8, str. 6 – 8
Klivar, M.; Polcar, M.: Kresba v životě člověka; funkce a netradiční techniky. SPN, Praha 1987
Novotná , L.: Norma a normálnost dětské kresby lidské postavy. In  Kucharská, A.; Májová, Z.: Dětská kresba v psychologickém výzkumu. Praha, UK 2005
Vágnerová, M.: Vývojová psychologie I; dětství a dospívání. Karolinum, Praha 2005.
Uždil, J.: Výtvarný projev a výchova. SPN, Praha 1978

 

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>