Smysl života nemůže být vyjádřen, musí být odkryt.

Viktor Emil Frankl

Poslání

Tyto stránky věnuji především praktickému využití artefiletiky, jako metodě práce se seniory. Naleznete zde i základní teoretický rámec,  věnuji se však zejména přímé práci, z níž vám nabízím své zkušenosti a postřehy.

Autor

  Githa Ruthová (* 1981). Problematice seniorů se věnuji teoreticky i prakticky od r. 2000. Mou odbornou profilací je zavedení artefiletiky jako metody práce s nimi.

Examples of Our Work